Aktualizace: 14.5.2014

S c h é m á t k a

Na těchto stránkách najdete různá elektrická zapojení a schémata. Většinou se jedná o soubory pro návrhový systém Eagle. Některá jsou získaná z internetu nebo od kamarádů. Jiná (ta jednodušší) jsem rozkreslil reversní metodou přímo z plošného spoje. Hodnoty součástek byly získány z jejich barevného, nebo kódového označení v kombinaci s měřením. Na obrázcích jsou vypnuty záměrně některé vrstvy (Name, Value ...) kvůli lepšímu náhledu na rozložení součástek a vedení spojů. V souborech pro Eagle jsou všechny hodnoty a názvy uvedeny.


 

Laboratorní zdroj BS525
Napájecí zdroj pro externí pevný disk 5V-2A, 12V-2A (zakoupen na ebay)
Regulace stejnosměrného motorku k medometu
Řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě - 1
Řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě - 2
Řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě - 3